Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/05/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ico file word ico file pdf
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai ico file word ico file pdf
93/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ico file word ico file pdf
36/2022/NĐ-CP 30/05/2022 Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ico file word ico file pdf
55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ico file word ico file pdf
69/2022/NĐ-CP 23/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải ico file word ico file pdf
61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 Luật đầu tư ico file word ico file pdf
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ico file word ico file pdf
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ico file word ico file pdf
1552/QĐ-BTC 02/10/2020 Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng ico file word ico file pdf
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ico file word ico file pdf
88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Thông tư số 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ico file word ico file pdf
36/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ico file word ico file pdf
22/2021/TT-BTC 29/03/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5