Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ico file word ico file pdf
3848/TCT-KK 15/09/2020 Công văn số 3848/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 15/09/2020 v/v kê khai, hoàn thuế GTGT ico file word ico file pdf
3847/TCT-KK 15/09/2020 Công văn số 3847/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 15/09/2020 v/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế ico file word ico file pdf
109/2020/NĐ-CP 27/12/2022 Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước ico file word ico file pdf
3870/TCT-KK 16/09/2020 Công văn số 3870/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2020 v/v xử lý tiền thuế nộp thừa vào NSNN ico file word ico file pdf
3867/TCT-KK 16/09/2020 Công văn số 3867/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2020 v/v xử lý số tiền thuế GTGT đã nộp ico file word ico file pdf
3902/TCT-KK 17/09/2020 Công văn số 3902/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/09/2020 v/v hoàn thuế GTGT ico file word ico file pdf
3880/TCT-KK 17/09/2020 Công văn số 3880/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/09/2020 v/v quản lý thuế GTGT đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động ico file word ico file pdf
3920/TCT-DNL 18/09/2020 Công văn số 3920/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 18/09/2020 v/v thực hiện hoá đơn điện tử ico file word ico file pdf
111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 111/2020/NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam ico file word ico file pdf
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 114/2020/NĐ-CP thi hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ico file word ico file pdf
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ico file word ico file pdf
4076/TCT-DNNCN 29/09/2020 Công văn số 4076/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 29/09/2020 v/v chính sách thuế TNCN ico file word ico file pdf
1552/QĐ-BTC 02/10/2020 Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng ico file word ico file pdf
4182/TCT-KK 05/10/2020 Công văn số 4182/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 05/10/2020 v/v xử lý số tiền thuế nộp thừa ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5