Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Chuyên mục lao động - tiền lương -Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19 ico file word ico file pdf
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ico file word ico file pdf
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ico file word ico file pdf
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi mức phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường ico file word ico file pdf
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ico file word ico file pdf
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động ico file word ico file pdf
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ico file word ico file pdf
4246/VBHN-BLĐTBXH 24/11/2021 Văn bản hợp nhất số 4246/VBHN-BLĐTBXH ngày 24/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. ico file word ico file pdf
95/2021/TT-BTC 11/11/2021 Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" ico file word ico file pdf
95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu ico file word ico file pdf
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ico file word ico file pdf
87/2021/NĐ-CP 29/09/2021 Nghị định 87/2021/NĐ-CP kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thí điểm quản lý lao động, tiền lương ico file word ico file pdf
86/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ico file word ico file pdf
09/2021/TT-BLĐTBXH 07/09/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/202 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là làm việc theo hợp đồng lao động ico file word ico file pdf
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 Công văn 3288/BHXH-QLT TP.HCM 2022 hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5