Chuyên mục lao động - tiền lương

Chuyên mục lao động - tiền lương

Chuyên mục lao động - tiền lương

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
4246/VBHN-BLĐTBXH 24/11/2021 Văn bản hợp nhất số 4246/VBHN-BLĐTBXH ngày 24/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. ico file word ico file pdf
95/2021/TT-BTC 11/11/2021 Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" ico file word ico file pdf
95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu ico file word ico file pdf
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ico file word ico file pdf
87/2021/NĐ-CP 29/09/2021 Nghị định 87/2021/NĐ-CP kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thí điểm quản lý lao động, tiền lương ico file word ico file pdf
86/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ico file word ico file pdf
09/2021/TT-BLĐTBXH 07/09/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/202 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là làm việc theo hợp đồng lao động ico file word ico file pdf
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 Công văn 3288/BHXH-QLT TP.HCM 2022 hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH ico file word ico file pdf
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ico file word ico file pdf
20/2016/TT-BTC 03/02/2016 Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ico file word ico file pdf
24/2020/TT-BTC 13/04/2020 Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp ico file word ico file pdf
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hộI do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
20/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5