Chuyên mục kế toán

Chuyên mục kế toán

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 ico file word ico file pdf
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản ico file word ico file pdf
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ico file word ico file pdf
102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công... ico file word ico file pdf
1676/QĐ-TCT 01/09/2021 Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố 5 chuẩn mức kế toán công Việt Nam đợt 1 ico file word ico file pdf
125/NQ-CP 22/09/2022 Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ico file word ico file pdf
206/QĐ-BTC 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH 206/QĐ-BTC 2022 ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG ico file word ico file pdf
02/2022/TT-BTC 11/01/2022 THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTC PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN ico file word ico file pdf
15/2022/NĐ-CP 28/01/2022 NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP ico file word ico file pdf
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ico file word ico file pdf
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 >> Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 ico file word ico file pdf
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
8/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ico file word ico file pdf
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5