Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục kế toán-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 111/2020/NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam ico file word ico file pdf
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định 122/2020/NĐ-CP liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hóa đơn ico file word ico file pdf
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về hoá đơn, chứng từ ico file word ico file pdf
143/NQ-CP 04/11/2022 Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022 ico file word ico file pdf
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP ico file word ico file pdf
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú ico file word ico file pdf
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ico file word ico file pdf
12/2021/NĐ-CP 24/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013 hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá ico file word ico file pdf
126/QĐ-TTg 26/01/2021 Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ico file word ico file pdf
09/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán ico file word ico file pdf
03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ico file word ico file pdf
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp ico file word ico file pdf
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa Nghị định 34/2016 hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ico file word ico file pdf
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 ico file word ico file pdf
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5