Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Văn bản pháp luật

Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Thông tư này thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Đại diện UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

Ngày 29/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Cụ thể, Hội đồng giám sát xổ số do đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Sở Tài chính, Công an, Thanh tra, Sở Tư pháp và các cơ quan khác của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội; Thư ký Hội đồng là đại diện Công ty xổ số kiến thiết.

Bên cạnh đó, Hội đồng giám sát xổ số có nhiệm vụ như sau: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng; Giám sát việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thiết bị quay số mở thưởng; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi tại một số địa bàn; Kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống đề và làm vé xổ số giả;..

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

Xem chi tiết Thông tư 22/2021/TT-BTC tại đây