Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Văn bản pháp luật

Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Danh mục 99 công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển.

Trong Danh mục 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển bao gồm: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ lượng tử; Công nghệ tin sinh học; Công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; Công nghệ in 3D tiên tiến…

Đối với Danh mục 107 sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển bao gồm: Thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; Dịch vụ tư vấn, thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin…

Trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục nêu tại Thông tư này nhưng đáp ứng các quy định của Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát kiển KT-XH của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Xem chi tiết Quyết định 38/2020/QĐ-TTg tại đây