Nghị định 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 2020

Nghị định 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 2020

Văn bản pháp luật

Nghị định 56/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 2020

Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Bổ sung 12 mặt hàng thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Ngày 31/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Cụ thể, Danh mục nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia gồm 12 mặt hàng sau đây: Máy X-quang; Máy thở; Máy phá rung tim; Máy theo dõi bệnh nhân; Máy siêu âm; Máy hút dịch; Bơm tiêm điện; Bộ dụng cụ phẫu thuật; Máy phun hóa chất; Vật tư phòng hộ cá nhân; Máy phát hiện nhanh các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ; Túi đựng tử thi.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 56/2021/NĐ-CP tại đây