Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì? Mẫu 04/SS-HĐĐT được áp dụng trong các trường hợp nào?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì? Mẫu 04/SS-HĐĐT được áp dụng trong các trường hợp nào?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì? Mẫu 04/SS-HĐĐT được áp dụng trong các trường hợp nào?

Ngày đăng: 26/07/2023

Mẫu 04/SS-HĐĐT là Mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót, theo quy định tại Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


Mẫu 04/SS-HĐĐT được áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế, nhưng có sai sót và chưa được gửi cho người mua.
2. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua, nhưng người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót.
3. Về lập hóa đơn trong trường hợp người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng:
Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định, hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.
Đối với trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 thuộc đối tượng giảm thuế GTGT với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa với thuế suất thuế GTGT 8%
💥Xem chi tiết tại đây: https://thtax.vn/nghi-dinh-so-123-2020-nd-cp-ngay-19-10-2020-quy-dinh-ve-hoa-don-chung-tu.html?fbclid=IwAR3QRBOlEnCPZw2jO_9cLkHOjhBYTtq8uq9ATvLCHFqw7AU-pXBi5nyUyiw
👉Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0903 282 775 - 0918 77 44 97 để được tư vấn miễn phí.
𝐓𝐇𝐓𝐀𝐗 cung cấp các #dịch_vụ_kế_toán, #đại_lý_thuế, #tư_vấn_thuế, #tư_vấn_thành_lập_doanh_nghiệp
-------------------
⚖️ ĐẠI LÝ THUẾ THTAX
✈️ VÉ MÁY BAY THANH HẠNH
💌 Mail: Ketoan@thanhhanh.vn
🌐   Website: https://thtax.vn
☎️  Hotline: 0903 282 775
📞  Phone Number: 028 3987 0545 - 0918 77 44 97
🏡  702/63/7 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP.HCM