thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Những trường hợp “phải” và “không phải” quyết toán thuế TNCN

Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm "phải" khai quyết toán thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:


 • Có số thuế TNCN phải nộp thêm.


• Có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.


• Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam thì phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.


Trừ một số trường hợp sau "không phải" kê khai quyết toán thuế:


• Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.


• Cá nhân đó ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.


• Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị gồm:


• Thư xác nhận thu nhập


• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN


• CMND người nộp thuế, sổ hộ khẩu, KT3, giấy xác nhận đăng ký tạm trú (nếu có)…


• Hồ sơ người phụ thuộc (CMND, giấy khai sinh sao y công chứng, …)

Bích Hà.