thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật kiểm toán nhà nước 2015 - 81/2015/QH13
55/2019/QH14 26/11/2019 Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 - 55/2019/QH14
13/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
98/2007/NĐ-CP 07/06/2007 Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
177/2015/TT-BTC 12/11/2015 Thông tư 177/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020 - 59/2020/QH14
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
14/VBHN-VPQH 15/07/2020 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành TNDN
«     1 2 3 4 5      »