thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Văn bản pháp luật

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
4660/TCT-DNNCN 12/11/2019 Về việc trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang Chính sách thuế
4651/TCT-CS 12/11/2019 Về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất Chính sách thuế
4641/TCT-DNNCN 12/11/2019 Về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ Thuế TNCN
66/2019/TT-BTC 05/11/2019 Quy định lập và gửi hồ sơ đề nghi hoàn thuế điện tử sửa đổi ra sao? Chính sách thuế
68/2019/TT-BTC 17/10/2019 Về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế TNDN
4212/TCT-CS 17/10/2019 Về việc hoàn thuế đối với tổ chức nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Nhà tài trợ nước ngoài để quản lý, giải ngân nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại Quản lý hành chính thuế
16/10/2019 Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT Thuế điện tử
4178/TCT-CS 15/10/2019 Về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chính sách thuế
4184/TCT-DNNCN 15/10/2019 Về chứng từ thu hợp pháp đóng góp từ thiện nhân đạo Hóa đơn chứng từ
4158/TCT-CS 14/10/2019 Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư GTGT
4145/TCT-CS 11/10/2019 Về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ Phí và lệ phí
4142/TCT-DNNCN 11/10/2019 Về việc khai, nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS Thuế TNCN
4122/TCT-CS 11/10/2019 Về chính sách thuế GTGT Thuế GTGT
4102/TCT-CS 09/10/2019 Về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại Singapore Thuế nhà thầu
4106/TCT-DNNCN 09/10/2019 Về việc vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc trong khu kinh tế Thuế TNCN
4025/TCT-DNNCN 04/10/2019 Về chính sách thuế đối với hoạt động vận tải Chính sách thuế
4003/TCT-CS 03/10/2019 Về chính sách thuế Chính sách thuế Tải
4000/TCT-DNNCN 03/10/2019 Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo Thuế TNCN
3916/TCT-CS 30/09/2019 Về chính sách thuế GTGT Thuế GTGT
3913/TCT-CS 30/09/2019 Về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hóa đơn chứng từ
«     1 2 3 4 5      »