thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Khai báo thuế và điều chỉnh giấy tờ

Điều chỉnh và giải trình sai sót về hóa đơn hoặc các chỉ tiêu trong tờ khai báo cáo thuế hàng tháng/ quý
 
 
 
* Dịch vụ KHAI BÁO THUẾ VÀ ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI tại TH TAX:
 
 

STT

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1

KHAI BÁO THUẾ HÀNG THÁNG/ QUÝ

 

1) Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/ qúy:

+ Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng/ Qúy bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều

+ Lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng/ quý bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều

 

2) Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

+ Tờ khai thuế môn bài

+ Lập tờ khai đăng ký hình thức kế toán

+ Lập bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

 

2

 

KÊ KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO THUẾ

 

Điều chỉnh và giải trình sai sót về hóa đơn hoặc các chỉ tiêu trong tờ khai báo cáo thuế hàng tháng/ quý

 
 
* Tại sao nên lựa chọn TH Tax?
 
  • Chuyên nghiệp và uy tín, THTax sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán và giải trình với cơ quan thuế.
  • Thực hiện dịch vụ quyết toán thuế, hoàn thuế theo tháng/ quý/ năm cho doanh nghiệp.
  • Quy trình thực hiện khoa học, nhanh gọn, chính xác.
  • Tư vấn các thủ tục, nội dung liên quan đến quá trình tổng hợp, chuẩn bị thông tin để lập báo cáo quyết toán, hoàn thuế.
  • Tư vấn cân đối, xử lý dữ liệu/ số liệu/ chứng từ kế toán; cân đối doanh thu/ lãi lỗ.
  • Tư vấn, xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
  • Nhanh chóng, độ tin cậy cao, cam kết chịu trách nhiệm nếu có sai sót và chịu trách nhiệm trươc cơ quan thuế.
  • Cam kết đảm bảo lợi ích doanh nghiệp ở mức độ tối đa cho phép.
  • Tuân thủ đúng hành lang pháp lý trong mọi thủ tục có liên quan.