thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Đối tượng nào được áp dụng thuế suất ưu đãi 15%?

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bổ sung mới thêm Khoản 3a tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

 Đối tượng nào được áp dụng thuế suất ưu đãi 15%?

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bổ sung mới thêm Khoản 3a tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3a. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.