Tin Tức

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Tin Tức

Hộ, cá nhân kinh doanh thành lập mới phải áp ...

Từ ngày 01/7/2022 trở đi doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng trong một số trường hợp phải sử dụng ...

5 điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021 về hóa ...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Theo đó có một số điểm đáng chú ...

TP. Hồ Chí Minh: Khẩn trương triển khai áp ...

TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện các bước cho việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy trên toàn địa bàn (trừ ...

Chương trình đặc quyền ưu đãi "Đồng hành cùng ...

Chung tay cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Đại lý THtax triển khai các hoạt động thiết thực để hỗ trợ quý ...

Chế độ tiền lương trong thời gian cách ly, ...

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ như: cách ly y tế, giãn cách ...

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội "chốt" giảm thuế ...

TCDN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác ...

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế nhập khẩu với ...

Hàng hóa có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc có trị giá trên 1 triệu đồng nhưng tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng sẽ được miễn ...

Quy định mới về Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó, Quỹ phòng, chống ...

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán ...

Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày ...

Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán ...

Tại Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

«     1 2 3 4 5      »