Luật thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Luật thuế

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như ...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả hóa đơn xuất sai thời điểm ...

DN có được chuyển lỗ sang năm sau không? Số ...

Giải đáp quy định về việc chuyển lỗ của doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ được quy định theo luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung năm 2013.

9 trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị ...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là việc xác định số thuế phải nộp trên cơ sở số thuế đầu ra trừ đi số thuế đầu vào, nhưng không phải cơ sở ...

Có bao nhiêu phương pháp tính thuế TNDN và áp ...

Có hai phương pháp tính thuế TNDN: phương pháp nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí (phương pháp kê khai) và phương pháp nộp ...

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng ...

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Đối tượng nào được áp dụng thuế suất ưu đãi ...

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bổ sung mới thêm Khoản 3a tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Những loại bảo hiểm nào không chịu thuế GTGT?

Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Tài sản cố định đang sử dụng và đã trích khấu ...

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng ...

Trường hợp người nộp thuế không lập thông báo ...

Tại công văn số 5435/TCT-CS ngày 25/11/2016 về xử phạm vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: Căn cứ điểm d khoản ...

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư ...

Tại công văn số 1981/BTC-TCT ngày 13/2/2018 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau: “- Tại điểm 55 Mục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ...

«     1 2 3 4      »