Luật thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Luật thuế

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có được giảm ...

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa có Công văn 4991/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc đăng ký người phụ thuộc cho lao động nước ngoài cư trú tại Việt ...

Tiền thưởng tết, tiền lương tháng 13 có bắt ...

Tùy thuộc vào khả năng tài chính của công ty mà có quy chế thưởng khác nhau. Vậy, lương tháng 13 có phải nộp thuế hay không? Cách tính thuế ...

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng có phải đóng ...

Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 20 triệu/tháng. Với mức thu nhập này thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Cách tính ...

Thế nào là doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, ...

Hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị xử phạt như ...

Mới đây nhất, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số. Do đó tất cả hóa đơn xuất sai thời điểm ...

DN có được chuyển lỗ sang năm sau không? Số ...

Giải đáp quy định về việc chuyển lỗ của doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ được quy định theo luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung năm 2013.

9 trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị ...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là việc xác định số thuế phải nộp trên cơ sở số thuế đầu ra trừ đi số thuế đầu vào, nhưng không phải cơ sở ...

Có bao nhiêu phương pháp tính thuế TNDN và áp ...

Có hai phương pháp tính thuế TNDN: phương pháp nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí (phương pháp kê khai) và phương pháp nộp ...

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng ...

Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Đối tượng nào được áp dụng thuế suất ưu đãi ...

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã bổ sung mới thêm Khoản 3a tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Những loại bảo hiểm nào không chịu thuế GTGT?

Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

«     1 2 3 4      »