Đăng ký kinh doanh

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Đăng ký kinh doanh

Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh

Hiện tôi đang kinh doanh về lĩnh vực ăn uống trên địa bàn quận Tân Bình, sắp đến tôi muốn chuyển địa chỉ kinh doanh sang quận 5. Vậy, khi ...

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hiện tại, công ty tôi đang kinh doanh lưới công trình nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau tôi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tôi ...

Thay đổi vốn điều lệ trong kinh doanh

Tôi là chủ của một công ty nhỏ, sau một thời gian kinh doanh phát triển tôi muốn thay đổi vốn điều lệ của công ty mình bằng hình thức tăng ...