Chuyên mục thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
13/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
98/2007/NĐ-CP 07/06/2007 Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020 - 59/2020/QH14
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
14/VBHN-VPQH 15/07/2020 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành TNDN
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước
21/2012/QH13 20/11/2012 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 - 21/2012/QH13
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật thuế tài nguyên năm 2009 - 45/2009/QH12
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
71/2014/QH13 26/11/2014 Luật sửa đổi các luật về thuế 2014 - 71/2014/QH13
57/2010/QH12 15/11/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 - 57/2010/QH12
32/2013/QH13 19/06/2013 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 - 32/2013/QH13
31/2013/QH13 19/06/2013 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 - 31/2013/QH13
«     1 2 3 4 5      »