thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục thuế

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
4132/TCT-KK 24/10/2018 Về việc bù trừ nợ thuế, nợ phạt GTGT
2575/TCT-CS 28/06/2018 Về việc chính sách thuế Chính sách thuế
2556/TCT-DNL 26/06/2018 Về việc miễn dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ Hóa đơn chứng từ
2514/TCT-CS 22/06/2018 Về việc chính sách thuế Chính sách thuế
2512/TCT-CS 22/06/2018 Về việc chính sách thuế Chính sách thuế
2503/TCT-CS 22/06/2018 Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng Thuế sử dụng đất
2465/TCT-TNCN 20/06/2018 Về việc thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú Thuế TNCN
2420/TCT-CS 19/06/2018 Về việc thuế GTGT Thuế GTGT
2398/TCT-CS 18/06/2018 Về việc gia hạn nộp thuế Chính sách thuế
2399/TCT-CS 18/06/2018 Về việc thuế tài nguyên, phí BVMT đối với khai thác khoáng sản Thuế tài nguyên
2400/TCT-CS 18/06/2018 Về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ Phí và lệ phí
2378/TCT-DNL 14/06/2018 Về việc hướng dẫn chính sách thuế Chính sách thuế
2350/TCT-CS 13/06/2018 Về việc lệ phí trước bạ Phí và lệ phí
2331/TCT-DNL 12/06/2018 Về việc hướng dẫn chính sách về xuất hóa đơn cho các đối tác hợp tác trả thay lãi tín dụng của khách hàng Hóa đơn chứng từ
2301/TCT-CS 11/06/2018 Về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng Thuế khác
2303/TCT-CS 11/06/2018 Về việc hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng Hóa đơn chứng từ
2250/TCT-TNCN 06/06/2018 Về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của nhóm cá nhân Chính sách thuế
2249/TCT-TNCN 06/06/2018 Về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam Thuế TNCN
2211/TCT-DNL 05/06/2018 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử Hóa đơn chứng từ
2196/TCT-CS 04/06/2018 Về việc ghi nhận ưu đãi thuế TNDN trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thuế TNDN
«     1 2 3 4 5      »