Chuyên mục thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 Thông tư 67/2021/TT-BTC quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
40/2021/TT-BTC 01/06/2021 Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
52/2021/NĐ-CP 19/4/2021 >> Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
128/2014/TT-BTC 05/09/2014 Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành TNCN
42/2019/TT-BTC 12/07/2019 Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành TNCN
26/2012/QH13 22/11/2012 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 - 26/2012/QH13 TNCN
123/2012/TT-BTC 27/07/2012 Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành TNDN
53/2011/NĐ-CP 01/07/2011 Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp
124/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 TNDN
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
13/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
«     1 2 3 4 5      »