Chuyên mục lao động - tiền lương

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục lao động - tiền lương

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
3353/TCT-DNNCN 14/08/2020 Công văn 3353/TCT-DNNCN năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công TNCN
3515/TCT-DNNCN 26/08/2020 Công văn 3515/TCT-DNNCN về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ
954/2020/UBTVQH14 02/06/2020 Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019 Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cửa luật bảo hiểm y tế
5237/VBHN-BLĐTBXH 13/12/2018 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
10/2019/TT-BLĐTBXH 28/06/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 44/2019/NĐ-CP
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019
141/2017/NĐ-CP 25/01/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
153/2016/NĐ-CP 01/01/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật BHXH
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
38/2013/QH13 01/01/2015 Quy định chính sách hỗ trợ việc làm đối với người lao động
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động
«     1 2      »