Chuyên mục kiểm toán

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục kiểm toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
3569/TCT-DNNCN 28/08/2020 Công văn 3569/TCT-DNNCN về chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo