Chuyên mục kiểm toán

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục kiểm toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
8/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
35/2013/QĐ-TTG 07/06/2013 Quyết định 35/2013/QĐ-TTG quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11
81/2015/QH13 24/06/2015 Luật kiểm toán nhà nước 2015 - 81/2015/QH13
55/2019/QH14 26/11/2019 Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 - 55/2019/QH14
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
10/2014/TT-BTC 17/01/2014 Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
3569/TCT-DNNCN 28/08/2020 Công văn 3569/TCT-DNNCN về chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo