Chuyên mục kế toán

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
8/2021/TT-BTC 25/01/2021 Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành
137/2017/TT-BTC 25/12/2007 Thông tư 137/2017/TT-BTC về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
146/2011/TT-BTC 26/10/2011 Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã kèm theo quyết định 94/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
70/2019/TT-BTC 03/10/2019 Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
177/2015/TT-BTC 12/11/2015 Thông tư 177/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
70/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 70/2015/TT-BTC về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
53/2016/TT-BTC 21/03/2016 Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hộI do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
10965/BTC-QLKT 10/09/2020 Công văn 10965/BTC-QLKT đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC về chế độ báo cáo
39/2020/TT-BTC 15/05/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
«     1 2 3 4 5      »