Chuyên mục kế toán

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
177/2015/TT-BTC 12/11/2015 Thông tư 177/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
138/2011/TT-BTC 04/10/2011 Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
70/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 70/2015/TT-BTC về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
53/2016/TT-BTC 21/03/2016 Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
107/2017/TT-BTC 10/10/2017 Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hộI do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
10965/BTC-QLKT 10/09/2020 Công văn 10965/BTC-QLKT đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC về chế độ báo cáo
39/2020/TT-BTC 15/05/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
44/VBHN-BTC 07/10/2020 Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
64/2001/NĐ-CP 20/09/2001 Nghị định 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
101/2012/NĐ-CP 22/11/2012 Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
41/2018/NĐ-CP 12/3/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
05/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ
296/2016/TT-BTC 15/11/2016 Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
72/2007/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành
44/2019/TT-BTC 19/07/2019 Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
«     1 2 3 4 5      »