Chuyên mục đầu tư

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
3165/TCT-QLN 06/08/2020 Công văn 3165/TCT-QLN năm 2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài thuế nhà thầu nước ngoài
94/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
3292/TCT-KK 12/08/2020 Công văn 3292/TCT-KK năm 2020 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại khu công nghiệp GTGT, TNDN
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư