Chuyên mục đầu tư

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020 - 59/2020/QH14
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
24/2013/QĐ-TTG 03/05/2013 Quyết định 24/2013/QĐ-TTG sửa đổi quyết định 36/2011/QĐ-TTG về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
136/2011/QĐ-TTG 29/06/2011 Quyết định 136/2011/QĐ-TTG về mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
111/2015/NĐ-CP 03/11/2015 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
179/2004/NĐ-CP 21/10/1004 Nghị định 179/2004/NĐ-CP quy định Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý Ngoại thương
120/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại nghị định hướng dẫn Luật Thương mại
19/2011/QĐ-TTG 23/03/2011 Quyết định 19/2011/QĐ-TTG về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
06/2003/NĐ-CP 22/01/2003 Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do bộ tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
«     1 2 3      »