Khai thuế cho văn phòng đại diện

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Khai thuế cho văn phòng đại diện

 

 

 

Dịch vụ KHAI THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN tại TH TAX:  

 

STT

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1

KHAI THUẾ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

1.  Đăng ký MST cho nhân viên

2.  Lập báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế hàng tháng/ quý bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều

3.  Lập tờ khai TNCN hàng tháng/ quý bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều

4.  Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm kê khai thuế mã vạch 2 chiều

5.  Khai trình lao động tại Phòng Lao đọng Quận/ Huyện

6.  Xin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (đủ điều kiện)

7.  Đăng ký thang bảng lương

8.  Soạn Hợp đồng lao động

9.  Lập bảng chấm công

10. Lập bảng lương

11. Đăng ký BHXH, BHYT tại phòng BHXH Quận. Huyện

12. Lấy thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các thủ tục liên quan đến thai sản, ốm đau cho người lao động

13. Đối chiếu số liệu bảo hiểm hàng quý

14. Hỗ trợ tiếp cơ quan lao động, bảo hiểm khi cần

 

2

KHAI THUẾ TNCN DÀNH CHO CÁ NHÂN

 

1.  Chuẩn bị và soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) cho người Việt Nam và người nước ngoài

2.  Thực hiện đăng ký MST TNCN

3.  Thực hiện khai thuế TNCN hàng tháng

4.  Thực hiện khai thuế TNCN hàng quý

5.  Thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm

 

   

* Tại sao nên chọn TH Tax?

 

§   Dịch vụ nhanh chóng, an toàn.

 

§   Tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

 

§   Đội ngũ nhân viên phòng vé thân thiện, tư vấn nhiệt tình, cam kết sự thoải mái trong mỗi dịch vụ bạn sử dụng với THTax.