thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Về việc trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang


 Số văn bản:

4660/TCT-DNNCN

Trích yếu: Về việc trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang

Ngày ban hành:

12/11/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Chính sách thuế