thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc lập hóa đơn


 Số văn bản:

5252/TCT-CS

Trích yếu: Về việc lập hóa đơn

Ngày ban hành:

16/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Hóa đơn chứng từ