thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư


 Số văn bản:

5254/TCT-CS

Trích yếu: Về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Ngày ban hành:

16/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Thuế GTGT