thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email


 Số văn bản:

5246/TCT-QLN

Trích yếu: Về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email

Ngày ban hành:

16/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Quản lý hành chính thuế