thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ


 Số văn bản:

4145/TCT-CS

Trích yếu: Về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Ngày ban hành:

11/10/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Phí và lệ phí