thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế


 Số văn bản:

5247/TCT-QLN

Trích yếu: Về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế

Ngày ban hành:

16/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Quản lý hành chính thuế