thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba


 Số văn bản:

3913/TCT-CS

Trích yếu: Về chứng từ thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba

Ngày ban hành:

30/09/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Hóa đơn chứng từ