thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC)


 Số văn bản:

5296/TCT-HTQT

Trích yếu: Về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC)

Ngày ban hành:

18/12/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Chính sách thuế