thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Quy định lập và gửi hồ sơ đề nghi hoàn thuế điện tử sửa đổi ra sao?


 Số văn bản:

66/2019/TT-BTC 

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC

Ngày ban hành:

05/11/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

Chính sách thuế