thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


Số văn bản:
119/2018/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Ngày ban hành:
12/09/2018
Ngày hiệu lực:
01/11/2018
Cơ quan ban hành:

Chính phủ
Loại:
Nghị định