thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


 Số văn bản:

4158/TCT-CS 

Trích yếu: Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ngày ban hành:

14/10/2019

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Tổng cục Thuế

Loại:

Công văn

Sắc thuế:

GTGT