thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Những điểm mới về chuyển đổi hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

Ngày 12/09/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/11/2018. Bao gồm một số điểm mới sau

 

>> Xử lý hóa đơn sai nội dung, đúng số tiền

>> Ưu đãi về thuế khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động sang lĩnh vực xã hội hóa 

>> Mất hóa đơn, sai chữ kí ... sẽ bị phạt nặng

 

 

1) Thời gian bắt buộc:

 

 • Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng HĐĐT thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
 • Các DN đang sử dụng hóa đơn giấy vẫn được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/10/2020, sau ngày 01/11/2020 bắt buộc sử dụng HĐĐT. Số hóa đơn giấy còn lại (nếu có) phải tiêu hủy hết theo quy định. 

 

2) Điều kiện chuyển đổi:

 

 •  Bộ Tài Chính sẽ có hướng dẫn cụ thể xử lý số hóa đơn còn tồn với những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ chuyển đổi sang HĐĐT, theo hướng đối với doanh nghiệp còn tồn hóa đơn giấy thì cơ quan thuế sẽ hủy số hóa đơn này cùng với thời điểm doanh nghiệp chính thức áp dụng HĐĐT.
 • Với những doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ chuyển đổi sang HĐĐT: Cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan thuế theo Mẫu số 03 (kèm theo nghị định này) cùng với nộp tờ khai thuế GTGT.

 

3) Hình thức: có 2 loại

 

 • Hóa đơn có mã của Cơ quan thuế.
 • Hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế.

Trong đó:

 •  Đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế: Quy định tại Khoản 1, 3, 4 Điều 12.
 • Đối tượng sử dụng HDĐT không có mã của Cơ quan thuế: Quy định tại Khoản 2, Điều 12.
 • Phải tiêu hủy hết số hóa đơn giấy còn lại (nếu có) theo quy định.

 

4) Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy:

 

Chỉ có tác dụng lưu trữ, không có hiệu lực để giao dịch thanh toán. Trừ trường hợp hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu với Cơ quan thuế.

 

5) Khi HĐĐT có sai sót:

 

 • Hóa đơn có mã của Cơ quan thuế: Thông báo ngay với cơ quan thuế để hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế.
 • Hóa đơn không có mã của Cơ quan thuế: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thông báo với Cơ quan thuế để hủy hóa đơn và lập hóa đơn thay thế.

 

Tải Nghị định 119/2018/NĐ-CP tại ĐÂY

 

Đại lý thuế THtax

 

CẬP NHẬT NHIỀU TIN TỨC HẤP DẪN HƠN TẠI FANPAGE THTAX - /THTAX.VN