thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Nếu bạn đang có dự định thành lập công ty cổ phần nhưng chưa biết thủ tục, hồ sơ như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết này. Đại lý thuế THtax với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các dịch vụ kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước.

 

Bạn hãy tham khảo các thông tin sau về việc chuẩn bị hồ sơ và quy trình thực hiện bên dưới để có thêm kiến thức nhé!

 

 Image result for Hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty cổ phần 
 
Hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty cổ phần
 
Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:
 
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 
Dự thảo về điều lệ công ty.
 
Danh sách các cổ đông sáng lập công ty cổ phần, kèm theo danh sách này cần có: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; bản sao hợp lệ Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay các giấy tờ tương đương khác); bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập và pháp nhân.
 
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật là phải có vốn pháp định.
 
Bản sao hợp lệ của chứng chỉ hành nghề của một hay một số cá nhân đối với công ty cổ phần (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật là phải có chứng chỉ hành nghề).
 
 Lưu ý
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định ở Phụ lục 14, Thông tư số 01//2013/TTBKHĐT.
 
- Danh sách cổ đông sáng lập lập theo mẫu quy định ở Phụ lục 17, Thông tư số 01/2013/TTBKHĐT.
 
- Dự thảo điều lệ công ty phải có đủ chữ ký của người đại diện trên mặt pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các cổ đông phải cùng chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty.
 
Quá trình nộp hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần
 
Quy định rõ ở Điều 25, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư 176/2012/TT-BTC.
 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần doanh nghiệp có thể thực hiện 1 trong các cách sau đây:
 
Cách 1: Đăng ký trực tiếp ở Phòng đăng ký kinh doanh.
 
➢ Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).
 
Trình tự thực hiện đối với các trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp là:
 
 Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 
 Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp hay người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng đănh ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 200.000 đồng và Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và cấp giấy biên nhận.
 
 Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Trường hợp nếu hồ sơ của doanh nghiệp chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong vòng 5 ngày tiếp nhận hồ sơ.
 
 Căn cứ theo ngày hẹn trên biên nhận, doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 
Lưu ý: 
 
Với các trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng điện tử, sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. Nếu quá 30 gày kể từ ngày được gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng giấy thì hồ sơ điện tử mất hiệu lực.
 
Đối với các doanh nghiệp mới, chưa có kế toán hoặc kế toán không có kinh nghiệm, cần sự hỗ trợ từ các đơn vị kế toán chuyên nghiệp. Bạn có thể liên hệ với Đại lý thuế Thtax để được hướng dẫn cách làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần một cách đầy đủ, nhanh chóng nhận Giấy phép thành lập để đi vào hoạt động.