thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội

Nếu bạn muốn đăng ký bảo hiểm xã hội thì hãy tham khảo những hướng dẫn sau đây để cho việc đăng ký nhanh chóng, hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật!

 

 Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội
 
Những đối tượng cần tham gia BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN
 
Theo quy định của pháp luật, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN bao gồm:
 
Người lao động làm việc có hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có đủ thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
 
 Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã làm việc có hưởng lương.
 
 Đơn vị thuê mướn lao động, người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 
Lưu ý: Bắt đầu từ 1/1/2018, những hợp đồng lao động đủ thời gian từ 1 đến dưới 3 tháng bắt buộc tham gia BHXH. Những người lao động làm việc 2 nơi trở lên thì đóng BHXH bắt buộc, BHTN theo hợp đồng đầu tiên, còn BHYT đóng theo nơi có mức lương cao nhất. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp phải tham gia BHXH bắt buộc.
 
Hướng dẫn cách đăng ký bảo hiểm xã hội
 
(Cho đơn vị tham gia BHXH lần đầu, đơn vị chuyển từ tỉnh thành khác đến)
 
1. Thành phần hồ sơ
 
    a. Đối với người lao động:
 
  - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT theo mẫu TK1-TS.
 
  - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, cần có giấy tờ để chứng minh.
 
  ✦ b. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động:
 
  - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK3-TS.
 
  - Danh sách lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN theo mẫu D02-TS.
 
  - Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn theo Mục II, Phụ lục 3.
 
 

2. Số lượng hồ sơ

 
Một bộ
 
 

3. Mức đóng và trách nhiệm đóng

 
Từ ngày 1/1/2017, mức đóng BHXH bắt buộc có sự thay đổi do mức lương tối thiểu vùng có sự thay đổi.
 
 Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bao gồm cả tiền lương và phụ cấp.
 
4. Phương thức đóng bảo hiểm
 
Đóng hàng tháng: Cứ mỗi tháng, chậm nhất là ngày cuối tháng đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ lương của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định chung. Sau đó, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của Cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước.
 
 Đóng theo 3 hay 6 tháng: Đơn vị là hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo dạng lương khoán thì đóng bảo hiểm theo hàng tháng hoặc 3,6 tháng một lần. Chậm nhất vào ngày cuối cùng của kỳ đóng thì phải chuyển đủ tiền vào Quỹ BHXH.
 
Lưu ý: Với đơn vị đóng BHXH theo 3 hoặc 6 tháng thì cần bổ sung vào hồ sơ: đơn đề nghị, phương án sản xuất, phương thức trả lương.
 
 

5. Nơi đóng bảo hiểm

 
Đóng theo địa bàn, đơn vị đóng trụ sở chính ở tỉnh nào thì đăng ký đóng BHXH ở tính đó (đăng ký Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý theo địa bàn đăng ký trên Giấy phép đăng ký kinh doanh).
 
Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp Giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.
 
6. Thời gian giải quyết hồ sơ
 
➛ Cấp thẻ BHYT trong 7 ngày làm việc.
 
 Cấp sổ BHXH trong vòng 20 ngày làm việc.
 
 Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu trong 30 ngày làm việc. Doanh nghiệp có thể kê khai BHXH qua mạng điện tử.
 
Trên đây, Đại lý thuế THtax đã hướng dẫn cách đăng ký bảo hiểm xã hội. Nếu doanh nghiệp không có kế toán để giải quyết các thủ tục bảo hiểm hay cần hỗ trợ việc đăng ký bảo hiểm xã hội hãy liên hệ với chúng tôi nhé! Chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp giải quyết các thủ tục đăng ký BHXH nhanh chóng, đúng với quy định của pháp luật.