thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Bài viết hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý để các doanh nghiệp nắm rõ hơn về cách kê khai loại thuế này cho nhân viên trong công ty (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất năm 2017).
 
Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân
 
Trước khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên, các kế toán cần xác định xem doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý, sau đó tính số thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên.
 
1. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý
 
Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì cũng kê khai thuế TNCN theo quý.
 
 Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp sau đây:
 
           + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50.000.000 đồng thì kê khai thuế TNCN theo tháng.
           
           + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp ít hơn 50.000.000 thì kê khai thuế TNCN theo quý.
 
 Ví dụ: Năm 2016 Công ty X thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng. Tháng 1 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 05/KK-TNCN ít hơn 50.000.000 đồng, trên Tờ khai 06/KK-TNCN ít hơn 50.000.000 đồng thì Công ty X khai thuế TNCN theo quý, từ quý 1 đến quý 4.
 
Chú ý là chỉ xác định 1 lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.
 

2. Những đối tượng kê khai thuế TNCN
 
Kể từ ngày 15/11/2014, theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính như sau:
 
Doanh nghiệp trả thu nhập cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền. Không phân biệt có phá sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 
 

*Lưu ý:
 
Nếu doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, thì lúc này doanh nghiệp trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN. Chỉ cần cung cấp chơ Cơ quan thuế danh sách các cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu 25-DS-TNCN, ban hành kèm Thông tư 151.
 
Chậm nhất vào ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động thì doanh nghiệp phải cung cấp đủ danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập cho Cơ quan thuế.
 

3. Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng và quý
 
➞ Tờ khai TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN (kê khai theo tháng hay quý đều dùng mẫu này). Ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC. Trên phần mềm HTKK đã quy định rõ vấn đề này, khi mở tờ khai kế toán chỉ cần chọn kê khai theo tháng hoặc theo quý.
 
4. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN
 
Nếu nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.
 
 Nếu nộp theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
 

5. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN
 
Thời hạn cần nộp tiền thuế TNCN cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN nếu có phát sinh.
 
Nếu doanh nghiệp có nhu cầu kê khai thuế TNCN, hãy liên hệ với Đại lý thuế THtax qua hotline 0913 77 44 97 để nhận sự trợ giúp. Đại lý thuế THtax với đội ngũ chuyên viên và nhân viên kế toán chuyên nghiệp cam kết giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.