thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Hà Nội: Hơn 93% đơn vị tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Áp dụng giao dịch hồ sơ điện tử tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội đã đạt tới 93,6%. Dù vậy, vẫn còn gần 5.000 đơn vị vẫn thực hiện theo cách cũ, giao dịch hồ sơ giấy.Ông Nguyễn Văn Khả, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng CNTT (BHXH Hà Nội), cho biết: Hà Nội có 71.115 đơn vị sử dụng lao động trong tổng số 76.036 đơn vị tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm tỉ lệ 93,6%. Dù vậy, hiện nay vẫn còn tới 4.921 đơn vị, chiếm 6,3%, chưa thực hiện theo phương thức này, mà vẫn thực hiện giao dịch hồ sơ giấy.


Theo ông Khả, phương thức giao dịch hồ sơ điện tử có tiện ích vượt trội so với các phương thức truyền thống; là bước tiến quan trọng của ngành BHXH, nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị SDLĐ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Các đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử chủ yếu là những đơn vị, DN siêu nhỏ, tư nhân, cá thể, hộ gia đình, những DN phụ thuộc - nhóm này chủ yếu đăng ký đóng BHXH cho vài lao động, hàng tháng ít phát sinh, ít biến động tăng, giảm nên có tâm lý ngại thay đổi, chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị, phần mềm.


Bên cạnh đó là các đơn vị có cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đã cao tuổi - đã quen với phương thức giao dịch trực tiếp bằng hồ sơ giấy nên có tâm lý ngại chuyển đổi sang phương thức giao dịch mới, hiện đại, ứng dụng CNTT


Ông Nguyễn Văn Khả cho biết thêm, mới đây, BHXH Hà Nội đã có công văn chỉ đạo về việc từ ngày 1/9/2019 triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn. Theo đó, thực hiện tiếp nhận danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam; tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ ngắn hạn qua hệ thống giao dịch điện tử.

(Nguồn: Phunuvietnam.vn; Xem chi tiết tại đây)