thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Đối tượng và điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ trước đến nay, có nhiều người tham gia bảo hiểm nhưng ít có ai nắm rõ đối tượng và điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào. Người lao động hãy tham khảo bài viết sau của Thtax để có thêm hiểu biết về bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của mình.
 
Khi người lao động bị mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp sẽ chi trả cho người lao động một mức tiền mặt phù hợp để trang trải sinh hoạt trong thời gian tìm việc mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận được mức trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệm. Quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định theo luật bảo hiểm xã hội.
 
Đối tượng nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
 
Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 19/6/2006; Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 32/2010/NĐ-CP ngày 25/10/1010 hướng dẫn nghị định 127 về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi bổ sung Nghị định 127; Thông tư số 04/2013/NĐ-Cp ngày 1/3/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 32 thì cụ thể là:
 
Những đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp là những người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc, hoặc chất dứt hợp đồng lao động nhưng chưa tìm được việc làm. Trong đó, người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là có tháng liền kề trước khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 
Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hợp lệ
 
Căn cứ vào quy định ở Điều 49, Luật tìm việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động quy định ở Khoản 1, Điều 43 của Luật việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
Thứ nhất: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái với pháp luật; đang hưởng lương hưu hay trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 
 Thứ 2: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở nên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng thử việc (đối với các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 Luật bảo hiểm thất nghiệp). Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (với các trường hợp quy định ở Điểm c, Khoản 1, Điều 43 Luật bảo hiểm thất nghiệp).
 
 Thứ 3: Đã tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định ở Khoản 1, Điều 46 Luật này.
 
 Thứ 4: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trừ các trường hợp sau đây: Đi học tập có thời hạn đủ 12 tháng trở lên, đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hoặc các trường hợp bị tạm giam, chấp hành hình phạt giam giữ đi tù do vi phạm pháp luật, đi ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc tử vong.
 
Trong trường hợp có đủ các điều kiện này, người lao động hãy đăng ký thất nghiệp ở Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động để được xem xét và hưởng trợ cấp. 
 
Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết về đối tượng và điều kiện để hưởng tiền trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp ích cho người lao động bảo. Nếu như người lao động còn thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với Thtax qua hotline 0913 77 44 97 hoặc để lại lời nhắn ở hộp thư trực tuyến, chúng tôi sẽ giải đáp ngay.