thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bị phạt bao nhiêu?

Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bị phạt bao nhiêu là mối quan tâm của không ít người. Cùng tham khảo bài viết sau đây của Thtax để có thêm thông tin và sớm tìm cách khắc phục nhé!

 

Theo Khoản 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 (có hiệu lực từ ngày 25/11/2015) của Chính Phủ có quy định mức phạt rõ ràng cho doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và không giam gia BHTN, BHXH cụ thể dưới đây.

Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bị phạt bao nhiêu?
 
  Phạt cảnh cáo từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH, BHTN bắt buộc, hoặc có tham gia mà không đúng với mức quy định.
 
 Phạt tiền từ 12-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (tối đa 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động trong các hành vi sau đây:
                      
      ➝ Đóng tiền BHXH bắt buộc, BHTN không đúng mức quy định cuả luật pháp.
           
      ➝ Chậm đóng tiền BHXH bắt buộc và BHTN.
   
      ➝ Đóng tiền BHXH, BHTN nhưng đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
➢ Phạt tiền từ 18-20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm (tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với đối tượng người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và BHTN.
 
➢ Ngoài ra, người sử dụng lao động còn bị phạt truy nộp số tiền BHXH bắt buộc và BHTN chưa đóng hay chậm đóng; bị phạt đóng số tiền lãi của BHXH bắt buộc và BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.
 
Một số vi phạm khác về quy định BHXH, BHTN và mức phạt cụ thể
 
Ngoài việc pháp luật sẽ phạt doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN thì còn tiến hành xử phạt một số vi phạm khác về quy định BHXH, BHTN. Cụ thể như sau:
 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với người sử dụng lao động có các hành vi: Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu và thông tin về BHXH bắt buộc, BHTN theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; không cung cấp hoặc cung cấp không đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; không làm văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận đóng BHTN để người lao động hưởng BHTN theo quy định; làm hư hỏng, làm mất hay tẩy xóa sổ BHXH.
 
✦ 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với người sử dụng lao động vi phạm (đối với mỗi người lao động): Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức và phục hồi sức sau sinh đẻ, ốm đau trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy tờ hợp lệ của người lao động; không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội.
 
✦ 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với người sử dụng lao động vi phạm (đối với mỗi người lao động): Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định; không giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người suy giảm khả năng lao động.
 
✦ 4. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với cơ sở đào tạo nghề vi phạm: Tổ chức dạy nghề không đủ khóa học mà người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký; thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi tiền hỗ trợ học nghề.
 
✦ 5. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với người sử dụng lao động sử dụng Quỹ BHXH sai mục đích.
 
Trên đây là mức phạt cho doanh nghiệp khi chậm đóng BHXH bắt buộc và BHTN, cùng những mức phạt liên quan khác. Nếu còn thắc mắc mức phạt hoặc các công tác kế toán khác, doanh nghiệp và cá nhân có thể liên hệ với Thtax qua hotline 0913.77.44.97 để được tư vấn thêm.