thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Cách xây dựng thang bảng lương chuẩn nhất

Có không ý doanh nghiệp còn mơ hồ về cách xây dựng thang bảng lương cho nhân viên. Sau đây là các hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương chuẩn nhất hiện nay và hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho doanh nghiệp theo đúng nguyên tắc xây dựng thang bảng lương (quy định ở Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013) của Chính phủ.
 
Hồ sơ xây dựng thang bảng lương cần có những gì?
 
Theo quy định, hồ sơ xây dựng thang bảng lương sẽ nộp về Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội theo quy định của pháp luật.
 
Hồ sơ xây dựng thang bảng lương cần có:
 
 Hệ thống thang bảng lương.
 
 Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương.
 
 Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương.
 
 Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.
 
 Bảng quy định về các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ.
 
 Quy chế về tiền lương, thưởng, tiền phụ cấp (có những Phòng Lao Động yêu cầu, có nơi lại không, nhưng đây là 1 phần quan trọng để quyết toán thuế nên doanh nghiệp cần lưu ý).
 
Lưu ý: Người lập biểu mẫu phải điền tên và số điện thoại đầy đủ và phải trực tiếp đi nộp, kèm theo chứng minh nhân dân bản gốc.
 
Cách xây dựng thang bảng lương chuẩn nhất
(Đây là mẫu xây dựng thang bảng lương theo Nghị định 49)
 
Ví dụ xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp hoạt động ở vùng 1 như sau:
 
- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là 3.750.000 đồng (đây là mức lương tối thiểu ở vùng 1).
 
- Hệ thống thang bảng lương (tính theo Việt Nam đồng)
 
 

CHỨC DANH, VỊ TRÍ  CÔNG  VIỆC

BẬC LƯƠNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

01. Giám đốc
Mức
lương

8.000.000

8.400.000

8,820,000

9,261,000

9,724,050

10,220,000

10,730,000

02. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
Mức lương

6.000.000

6.300.000

6,615,000

6,946,000

7,295,000

7,660,000

8,050,000

03. Nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật
Mức lương

5.000.000

5.250.000

Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểuvùng

04. Nhân viên văn phòng
Mức lương

4.200.000

4,410,000

Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%

 
                                                                  (Thời gian, địa điểm)
 
                                                                          (Ký tên, đóng dấu)
Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau:
 
- Bậc 1: 
 
Không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đây là căn cứ để tham gia BHXH.
 
Ví dụ: Nếu lương cơ bản của bạn là 4.000.000 đồng, phụ cấp thêm 600.000 đồng thì ghi vào bậc 1 là 4.000.000 đồng.
 
Đối với những người đã qua học nghề thì lương phải cao hơn mức tối thiểu vùng ít nhất 7%.
 
Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại và có tính nguy hiểm thì phải cộng thêm ít nhất 5%. Ví dụ lương là 4.000.000 đồng, thêm 5% là 4.200.000 đồng.
 
Như vậy, nhân viên kỹ thuạt có bằng nghề, làm việc độc hại thì lương tối thiểu ở vùng 1 là 4.214.000.
 
Từ ngày 1/1/2016, mức tiền lương tháng tham gia BHXH là mức tối thiểu ghi trong hợp đồng lao động và phụ cấp lương. Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đã tăng thì doanh nghiệp cũng cần tăng mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động.
 
- Các bậc sau:
 
Mỗi bậc sau sẽ tăng hơn bậc trước liền kề ít nhất 5%. Ví dụ bậc 1 là 5.000.000 đồng thì bậc 2 là 5.000.000 x 5% là 5.250.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp chọn xây thang bảng lương 3 bậc, cũng có doanh nghiệp xây 5 bậc.
 
Lưu ý: là có sự thay đổi về mức lương hoặc doanh nghiệp mới thành lập thì mới cần xây lại thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội của Quận, Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 
Thủ tục gửi thang bảng lương, định mức lao động doanh nghiệp:
 
- Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương theo nguyên tắc đã được quy định bởi Chính phủ và gửi Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
 
- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang bảng lương mà doanh nghiệp đăng ký.
 
  ➝ Có thể đăng ký qua bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp. 
 
  ➝ Thành phần hồ sơ cần có thang bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
 
  ➝ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là người sử dụng lao động. 
 
  ➝ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. 
 
  ➝ Lệ phí không thu và kết quả thực hiện thủ tục hành chính là không quy định.
 
Trên đây là hồ sơ xây dựng thang bảng lương và cách xây dựng thang bảng lương chuẩn nhất. Nếu doanh nghiệp còn chưa nắm được thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán Thanh Hạnh để được giúp đỡ. Công ty chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý nhanh chóng – hiệu quả, giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động.