thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH

Cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH không phải ai cũng hiểu rõ. Người lao động có thể tham khảo các cách tính được chia sẻ sau đây để đảm bảo quyền lợi của bản thân.
 
 
Cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH

Hướng dẫn cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH bắt buộc năm 2017 cho doanh nghiệp và người lao động quan tâm được nắm rõ. Cụ thể như sau:
 
Đối tượng bắt buộc tham gia BHYT, BHXH, BHTN
 
Theo Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH quy định các đối tượng sau đây phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN:
 
✎ Người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc làm việc theo tính chất công việc nhất định có thời gian đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng (kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của các đối tượng lao động dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật).
 
✎ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 1 đến dưới 3 tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2018).
 
✎ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 
Cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH
 
Tỷ lệ các khoản trích theo lương (BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN) theo Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017. 
 
 
 

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ % trích vào chi phí doanh nghiệp

Tỷlệ % trích vào lương người lao động

Cộng %

1. BHXH

17,5

8

25,5

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

Tổng cộng

21,5

10,5

32

4. KPCĐ

2

 

2

 

➛ Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích và nộp bảo hiểm cho Cơ quan BHXH với tỷ lệ đóng là 32%. Trong đó, trích từ tiền lương của người lao động (10,5%) và tiền trợ cấp bảo hiểm cho người lao động mà doanh nghiệp phải trả (21,5%), sau đó tổng hợp lại và nộp cùng lúc.

 

➛ Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm nộp cho Liên đoàn lao động Quận, Huyện với tỷ lệ là 2% (khoản này doanh nghiệp phải chịu toàn bộ và được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập cá nhân).
 
Mức tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN
 
➛ Mức tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Bắt đầu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bao gồm cả mức lương và phụ cấp, các khoản bổ sung khác theo quy định của Luật lao động.
 
➛ Mức tiền lương thấp nhất để đóng BHXH không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Ví dụ như lao động đang làm việc ở vùng 1, mức lương tối thiểu vùng là 3.750.000 đồng thì tiền lương ít nhất là đạt được 3.750.000 đồng mới tham gia đóng bảo hiểm.
 
Lưu ý: Người lao động đã qua đào tạo và học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp trực tiếp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Nếu lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, có tính chất nguy hiểm thì phải được cộng thêm ít nhất 5% tiền lương so với mức lương tối thiểu vùng.
 
 

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2017

vùng I

3.750.000 đồng/tháng

vùng II

3.320.000 đồng/tháng

vùng III

2.900.000 đồng/tháng

 
 
 
➛ Mức tiền lương tối đa để đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng theo Nghị quyết 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11/11/2015 của Quốc hội. Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ là 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội.
 
Lưu ý: những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên sẽ đóng mức BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng có mức lương cao nhất.
 
Trên đây là cách tính tỷ lệ theo lương các khoản BHYT, BHXH. Nếu doanh nghiệp chưa nắm được nguyên tắc tính tỷ lệ theo lương các khoản bảo hiểm thì hãy liên hệ với chúng tôi để tư vấn chi tiết hơn nhé!