thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Là kế toán mới ra trường, chưa am hiểu về các khoản thuế cần nộp cho Nhà nước, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Em muốn hỏi cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ quý công ty. Em xin cảm ơn!
Hỏi: Là kế toán mới ra trường, chưa am hiểu về các khoản thuế cần nộp cho Nhà nước, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. Em muốn hỏi cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Mong nhận được phản hồi từ quý công ty. Em xin cảm ơn!
(Thu Yến – Công ty TNHH AC)
 
Trả lời: Chào bạn! THtax xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với quý công ty. Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin được phép tư vấn như sau:
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
 
Trước khi tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn cần hiểu thế nào là thuế thu nhập doanh nghiệp?. Để lý giải về vấn đề này, TH Tax cho biết:
Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.
 
Mục đích
 
Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung.
 
➨ Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh.
 
➨ Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thị trường Việt Nam.
 
➨ Tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần trong tiến trình hội nhập.
 
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp sẽ không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, thay vào đó chỉ phải tạm tính ra số tiền và đi nộp theo số tạm tính (nếu có). Sau đó, đến cuối năm thì mới tiến hành làm tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 
Để giúp bạn hiểu rõ hơn, dưới đây là hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
 
Trường hợp 1: Áp dụng cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ
 
Cách tính:
 

Thuế TNDN phải nộp

 

=

 

(Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH & CN nếu có)

 

*

 

Thuế suất thuế TNDN

 
 
Trong đó:

   I.Cách xác định thu nhập tính thuế được tính bằng cách:
 
 

Thu nhập tính thuế

 

=

Thu nhập chịu thuế

 

-

(Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗđược kết chuyển theo quy định)

 

 
 
Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Được xác định bằng công thức sau:
 
 Thu nhập chịu thuế
 

Thu nhập chịu thuế

 

=

(Doanh thu - Chi phí được trừ)

 

+

Các khoản thu nhập khác

 
Khoản doanh thu được xác định:
 
Khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt hình thức đã thu hay chưa.
 
Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là trường hợp doanh thu không có thuế GTGT.
 
Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là trường hợp doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
 
Khoản chi phí được trừ: Là những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 
✧ Thu nhập được miễn thuế: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học; hoạt động kinh doanh nhưng có lao động là người khuyết tật...
 
✧ Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định: Là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (quý/năm). Do vậy, để biết được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế toán cần phải tính ra được thu nhập trong kỳ.
 
II.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%.
Có doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22%. 
 
 Chú ý: Doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Nếu doanh thu cuối năm bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.
 
Trường hợp 2: Áp dụng cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp
 
Những đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là doanh nghiệp sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu oạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
 
Đối với dịch vụ bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay: 5%.
 
Đối với hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
 
➥ Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%.
 
➥ Đối với hoạt động khác: 2%.
 
Lưu ý: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không đồng nghĩa với việc là sẽ kê khai thuế TNDN trực tiếp. Muốn kê khai thuế TNDN trực tiếp thì các bạn phài làm công văn gửi lên cơ quan thuế, khi cơ quan thuế đồng ý thì mới được tiến hành.
 
Qua những thông tin về thuế TNDN là gì cũng như cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà THtax chia sẻ, hy vọng sẽ là kiến thức bổ ích cho các bạn kế toán mới vào nghề. Nếu còn vấn đề thắc mắc cần được tư vấn, hãy gọi đến số hotline 0913.77.44.97 để được tư vấn miễn phí.