thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Các phương pháp tính thuế GTGT cho hộ kinh doanh

Các phương pháp tính thuế GTGT cho hộ kinh doanh như thế nào là thắc mắc của rất người. Thanh Hạnh Thtax chia sẻ các thông tin sau đây về cách tính thuế GTGT để các hộ kinh doanh có thêm kiến thức để đóng thuế một cách đầy đủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình.
 
Nguyên tắc áp dụng tính thuế GTGT 
 
Theo quy định Điều 9, Luật thuế GTGT năm 2008 thì có 2 phương pháp tính thuế GTGT là khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Phương pháp tính thuế GTGT cho hộ kinh doanh được quy định ở Điểm a, Khoản 2, Điều 8 nghị định 209/2013/NĐ-CP:
 
 ➝  Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và có doanh thu hàng năm dưới mức 1 tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định ở Khoản 4, Điều 7 nghị định này).
 
 Hộ và cá nhân kinh doanh.
 
 Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển, khai thác đầu tư dầu khí theo quy định Điểm c, Khoản 4, Điều 7 nghị định này).
 
Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định ở Điểm b, Khoản 4, Điều 7 nghị định này.
 
 Kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên thuế GTGT.
 
Các phương pháp tính thuế GTGT cho hộ kinh doanh
 
Một số đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ mới được chọn phương pháp tính thuế GTGT. Đối với các hộ kinh doanh là BẮT BUỘC áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng để để tính thuế GTGT phải nộp.
 
Cụ thể, ở Khoản 2, Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng cho hộ kinh doanh được tính bằng công thức:
 
Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu
 
Trong đó, Tỷ lệ % tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định rõ ràng ở các hoạt động cụ thể:
 
- Phân phối hay cung cấp hàng hóa là 1%.
 
- Dịch vụ xây dựng không bao thầu vật liệu 5%.
 
- Sản xuất, vận tải hay các dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu vật liệu 3%.
 
- Những hoạt động kinh doanh khác là 2%.
 
Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng và dịch vụ phi thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng (đối với hàng hóa). Dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phí thu thêm, phụ thu mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 
Trường hợp đặc biệt cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng thu thuế GTGT trên tỷ lệ % doanh thu.
 
Những cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định. Những trường hợp người kinh doanh không xác định được doanh thu theo nhóm ngành nghề, không xác định và không tách riêng được thì áp dụng mức thu cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 
Lưu ý: Với một số trường hợp hộ kinh doanh có thể bị áp dụng phương pháp thu khoán thuế để tính thuế GTGT phải nộp, quy định ở Khoản 1, Điều 38 Luật quản lý thuế 2006. Các trường hợp phải nộp khoán thuế cụ thể là:
 
- Hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ và hóa đơn.
 
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế, không đăng ký kinh doanh.
 
Trên đây là các phương pháp tính thuế GTGT cho hộ kinh doanh. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay với Thanh Hạnh Thtax qua hotline 0913 77 44 97 hoặc để lại tin nhắn trực tuyến. Các chuyên viên kế toán giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay.