thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Các công việc kế toán cần làm đầu năm là gì?

Kế toán là công việc không thể thiếu của trong công việc kinh doanh. Các kế toán viên luôn phải xoay quanh với những số liệu thống kê, sổ sách, văn bản pháp luật suốt mỗi tháng. Trong đó, thời điểm đầu năm được coi là lúc bận rộn nhất của các kế toán viên. Vậy các công việc kế toán cần làm đầu năm là gì?

 

Các kế toán viên cần phải nắm rõ các công việc cần làm đầu năm để tránh trường hợp thiếu sót, mang lại rủi ro cho doanh nghiệp.

 

Image result for Các công việc kế toán cần làm đầu năm là gì?

 

 

Công ty dịch vụ kế toán Thanh Hạnh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán sẽ chia sẻ chi tiết các công việc cần làm vào đầu năm của một người kế toán như sau:

 

1. Kết chuyển lỗ, lãi của năm trước sang năm hiện tại
 
Công việc đầu tiên của các kế toán viên đó là kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.
 
Cụ thể, cần xem số dư TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay trên bảng cân đối phát sinh TK của năm trước để hạch toán, cụ thể như sau:
 
- Nếu TK 4212 có số dư bên lỗ, hạch toán:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.
Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.
 
- Nếu TK 4212 có số dư bên lãi, hạch toán:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.
Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.
 
2. Nộp tiền, hạch toán chi phí thuế môn bài đầu năm
 
Thời hạn chậm nhất nộp thuế môn bài là 30/1 mỗi năm, vì vậy các kế toán nên chuẩn bị để trành trường hợp nộp chậm, nộp sai. Việc nộp thuế môn bài cần chú ý:
 
Nếu không thay đổi mức thuế môn bài thì không cần làm tờ khai thuế môn bài phải nộp (cụ thể là không mở thêm chi nhánh, văn phòng, không thay đổi vốn điều lệ,…).
 
Nếu có thay đổi thuế môn bài, bắt buộc nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
 
- Hạch toán chi phí thuế môn bài phải nộp trong năm:
Nợ TK 6425 nếu theo thông tư 200.
Nợ TK 6422 nếu theo thông tư 133.
Có TK 3338 đối với các loại thuế khác.
 
- Khi nộp thuế môn bài:
Nợ TK 3338.
Có TK 1111 nếu nộp bằng tiền mặt.
Có TK 1121 nếu nộp thuế bằng cách chuyển khoản.
 
3. Chuyển số dư năm trước sang đầu năm khi mở sổ sách
 
Chuyển số dư đầu kỳ vào bảng cân đối phát sinh. Cụ thể: Nhập số dư đầu kỳ vào các tài khoản 152, 156, 142, 242,…Với chi tiết từng mã hàng, bảng phân bố công cụ dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng tổng hợp nhập xuất hàng tồn.
 
Những doanh nghiệp nếu sử dụng kế toán theo Quyết định 48 thì sang năm 2017 bắt đầu chuyển sang Thông tư 133. Các kế toán viên phải cập nhật để
chuyển số dư đầu kỳ vào tài khoản mới.
 
4. Các tờ khai và báo cáo thuế cần nộp đầu năm
 
- Thuế TNDN: Thực hiện tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính, không cần nộp tờ khai tạm tính quý.
 
- Thuế GTGT, TNCN: Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì nộp tờ khai vào 20 hàng tháng. Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì nộp tờ khai vào các quý (ngày 30 các tháng 1,4,7,10).
 
- Hóa đơn: Doanh nghiệp nộp báo cáo hóa đơn theo tháng vào chậm nhất ngày 20 hàng tháng. Nộp theo quý vào ngày 30 các tháng 1,4,7,10.
 
- BCTC, quyết toán thuế TNDN và TNCN: Tờ khai quyết toán thuế và BCTC chậm nhất phải nộp vào ngày 31/3. BCTC ngoài nộp cho cơ quan thuế thì còn phải nộp cho cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn nộp các tờ khai cũng là thời hạn nộp thuế nếu xảy ra các phát sinh.
 
Trên đây là các công việc kế toán phải làm đầu năm, rất nhiều và rất bận rộn. Vì thế, các kế toán phải làm việc chuyên nghiệp và thật cẩn thận để tránh các sơ sót xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Nếu cá nhân hay doanh nghiệp còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay để được Thanh Hạnh Thtax giải đáp chi tiết hơn.